EMK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

blank

EMK OSGB

ÇEVRE HİZMETİ

ÇEVRE HİZMETİ

Çevre kirliliğine neden olan veya olabilecek firmalar, Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 kapsamında yer alan işletmelerin çevre koşullarına uygunluğunu denetleme hizmeti çevre danışmanlığı olarak tanımlanır. Bu işletmelerin belgelere uygun çalışıp çalışmadığı denetlenir. Çevre Kanununa göre tespit edilen riskler düzeltilmelidir. Çevre danışmanlığı kapsamında şunlar bulunur:

 • Risklere karşı alınan önlemlerin etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek
 • Tesis içinde aylık denetlemeler yapmak ve yıllık olarak iç inceleme planları hazırlamak
 • İşletme adına çevre izin belgelerine başvuruda bulunmak
 • Başvuru ve çevre koşulları ile ilgili işletmeyi bilgilendirmek
 • Denetleme ve inceleme sonucu rapor hazırlamak

Çevre Danışmanlığı Neden Önemlidir?

İşletmelerin çevreye duyarlı bir şekilde çalışmasını sağlayan ve gerekli önlemler konusunda uyaran çevre danışmanlık hizmeti çevre kirliliği açısından çok önemlidir. Sanayileşmenin arttığı günümüzde çevreyi korumak adına pek çok tedbir almak gerekir. Bunun için Bakanlık çevre mevzuatı çıkararak bu alanda yasal düzenlemeler yapmıştır. Çevre danışmanlığı sayesinde Bakanlığın zorunlu kıldığı çevre koşullarına uymak ve gerekli önlemleri almak mümkündür. İşletmenin çevre koşulları konusunda nasıl bir yol izleyeceğini çevre danışmanlığı hizmeti belirler. Özellikle ilk kez faaliyet gösterecek işletmeler, çevre danışmanlık firmaları sayesinde daha emin bir şekilde ilerleyebilir.

Farklı sektörlerde hizmet veren firmalar için çevre danışmanlığı hizmeti verilir. Bu kuruluşlar üretim sürecinde resmi belgeler ve izinlere ihtiyaç duyar. Çevre danışmanlığı firmaları da tüm bu süreçlerin yönetilmesinde etkilidir. Gerekli iyileştirmeleri yapmayan ve çevre danışmanlık hizmeti almayan firmaların resmi hizmet vermeleri yasaktır. Bu yüzden çevre danışmanlığı oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

Neden Çevre Danışmanlığı Hizmeti Alınmalı?

Çevre danışmanlığının sağladığı faydalar, işletmelerin kendilerini iyileştirmeleri ve geliştirmelerini sağlar. Çevre danışmanlığı yönetmeliği gereği alınması gereken tedbirlerin işletmelere sağladığı avantajlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Daha kaliteli üretim yapılır.
 • Verimlilik artar ve işletmenin pazar payı yükselir.
 • Masraflardan tasarruf etme imkânı sunar.
 • Yaşanan zorlu süreçler için çözüm geliştirir.
 • Müşteri memnuniyeti maksimum seviyeye ulaştırılabilir.
 • İşgücü ve performans artar.
 • İşletmelerin faaliyet planlarının yerine getirilmesinde etkilidir.
 • Etkin bir yönetim sistemi sunar.
 • Denetimlerde tespit edilen ve iyileştirilmesi gereken alanlar konusunda öneriler verir.
 • Tüm faaliyetlerin kapsamlı bir şekilde incelenmesine ve kontrolün sağlanmasına yardımcı olur.
 • Hatalı ürünlerin sayısı azalır.
 • Ulusal ve uluslararası standartlara sahip işletmelere uygulanabilir.

EMK OSGB’nin verdiği çevre danışmanlık hizmeti oldukça kapsamlıdır. Çevresel etki değerlendirilmesi, çevre izni alınması, atık yönetimi danışmanlığı, il müdürlüğü uygunluk yazısı alınması gibi daha pek çok hizmeti çevre danışmanlığı altında vermektedir.

Çevre Danışmanlık Firmaları Ne İş Yapar?

Çevre danışmanlık sistemi hizmeti veren firmalar pek çok görevle yükümlüdür. Bunlar:

 • İşletmenin çevre izni ve lisans alabilmesi için yıllık sözleşme yapar ve Bakanlığa iletir.
 • Çevre görevlileri Ek-1 listesinde bulunan işletmelerde ayda 2 gün, Ek-2 listesinde yer alan işletmelerde ayda 1 gün inceleme yapar.
 • İnceleme sonucunu işletmeye bildirir ve gerekli iyileştirmelerin yapılması konusunda bilgi verir.
 • İşletmenin ihtiyacı olan belge, rapor, izin ve lisans başvuru dosyalarını hazırlar.
 • İşletme adına Bakanlıkla, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile ve Mahalli İdareler ile görüşmeler yapar.
 • İşletmenin gerek duyduğu çevre yönetimi çalışmalarını organize eder.
 • İşletmeden istenen raporların eksiksiz hazırlanması için yerinde değerlendirme yapar ve tüm bu dosyaları hazırlar.
 • İşletmenin ilgili mevzuata uygunluğunu sağlar.

Çevre danışmanlığı zorunluluğu Bakanlığın yayınladığı mevzuatta yazan işletmeler için geçerlidir. Bu danışmanlık hizmetinin alınmaması durumunda, işletmelere cezai işlem uygulanır. EMK OSGB, işletmeler için güvenilir çevre danışmanlığı hizmeti verir. Kapsamlı faaliyetleri ile mevzuata uygun koşulları sağlar.

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

Dünya nüfusunun hızla artması beraberinde kentleşme ve sanayileşmenin de artmasına sebep olmaktadır. Bu artış için ihtiyaç duyulan hammadde doğal kaynaklardan sağlanmakta, doğal kaynaklar tüketilirken doğa hızla tahrip edilerek, çevre kirlenmektedir. Tüm bu etkiler nedeniyle “çevre” konusu hem dünyada hem ülkemizde önem kazanmıştır.

Mevzuatımızda, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunması amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler mevcuttur.

Çevre yönetim hizmeti; Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda kirlenmenin önlemesi, kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirlenmenin durdurulması, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli hukuki, ekonomik, sosyal tedbirlerin alınması, Bakanlığın çevreyle ilgili çıkarmış olduğu tüm bu mevzuatların uygulanması ve tüm çevre yönetimine ilişkin işlemlerin yürütülmesi hizmetini kapsamaktadır.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği işletmeleri çevreyi kirletici etkisi yüksek işletmeler (Ek-1 listesi) ve çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 listesi) olarak 2 gruba ayırmıştır. İlgili yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır. Ek-2 listesinde yer alan işletmeler ise; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır.

Çevre danışmanlık kapsamında firmamız, çevre mevzuatı kapsamında gerekli olan tüm bilgi, belge ve raporları uygun formatta hazırlamakta, Bakanlık, İl Çevre Müdürlükleri ve yetkili diğer merciler ile her türlü yazışma ve görüşmeleri yaparak başvuru sürecinin en başından sonuçlanmasına kadar tüm süreci yürütmektedir. İzin ve lisans süreçlerinde yetkili merciler tarafından yapılan denetimlerde, işletmede hazır bulunarak, firmaları temsil etmektedir.

Çevre danışmanlık kapsamında yaptığımız çalışmalar aşağıda verilmiştir:

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) / Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlanması
 • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısının Alınması
 • Geçici Faaliyet Belgesinin Alınması
 • Çevre İzni Alınması (Emisyon, atıksu, gürültü, deniz deşarjı)
 • Çevre Lisansı Alınması (İşletme, bertaraf, ara depolama, arındırma)
 • Atık, ambalaj, kimyasal ve plastik poşet beyanlarının yapılması
 • Atık yönetimi danışmanlığı
 • Endüstriyel atık yönetim planı (Eayp) hazırlanıp, onayının alınması

İLETİŞİM

Bize bilgilerinizi göndererek geri dönüş alabilirsiniz.

Diğer Hizmetlerimiz

OSGB HİZMETLERİ

SAĞLIK TARAMASI HİZMETİ

AMBULANS HİZMETİ

YAZILIM HİZMETİ

ÇEVRE HİZMETİ

3. GÖZ BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ HİZMETİ

MÜHENDİSLİK VE LABORATUVAR HİZMETİ

TATBİKAT HİZMETİ

EMK OSGB

Tehlike Sınıfı Listesi

EMK OSGB

İDARİ PARA CEZALARI

Bize bilgilerinizi göndererek geri dönüş alabilirsiniz.

EMK OSGB

ÇALIŞMA SÜRELERİ

EMK OSGB

TEKLİF ALIN

Bize bilgilerinizi göndererek geri dönüş alabilirsiniz.