İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışma talimatları hazırlamak
İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek 

DEVAMINI OKU


 

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

1 - İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimlere,
2 - İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, iş sağlığı bilim uzmanı hekimler, iş sağlığı bilim doktoru ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl fiilen çalışmış hekimlerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlara,
3 - İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanlarına, 
4 - Yurtdışından alınan ve yeterlilikleri Bakanlıkça onaylanmış işyeri hekimliği belgesi veya eşdeğer belgeye sahip olan hekimlerden sınava katılarak başarılı olanlara

DEVAMINI OKU


RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Bu çalışmalar yapılırken yapılan işlerin özelliklerine göre gruplandırılması uygun olur
Hammadde elde etmek için yürütülen işler.
Üretimde ve hizmette proses gereği yürütülen işlemler
Üretim ve hizmette kullanılan maddeler
Makine ve Donanımlar
Çalışanlar, diğer insanlar
Organizasyonlar
Çevre
Etkileşimler

DEVAMINI OKU


İLKYARDIM EĞİTİMİ

İlk yardım Yönetmeliğine göre (R.G. Tarihi:18.03.2004 R.G. Sayısı:25406) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur. Firmamız tarafından anlaşmalı ve uzman sağlık kuruluşu ile (personel sayısına göre) işyeriniz ortamında en uygun şartlarda bu sertifika eğitimini almanız mümkündür.

Bu eğitim ile her türlü ani hastalık, kaza, yaralanma, afet, zehirlenme, boğulma gibi durumlarda profesyonel
yardım gelene kadar tıbbi araç gereç kullanmadan, eldeki mevcut imkanlarla hasta veya yaralıya ilaçsız müdahale edebilecek duruma gelen İLKYARDIMCI yetiştirilmektedir. Eğitim sonundaki sınavda başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı’nca onaylı “İLKYARDIMCI” sertifikası verilecektir. 

DEVAMINI OKU

 


PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

İşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup; 
Patlayıcı ortam oluşmasını önleyerek 

DEVAMINI OKU


 

ACİL DURUM PLANI

Acil Durum planı ; İş yerlerinde önleme,koruma, tahliye , yangınla mücadele , ilk yardım ve benzeri konuları kapsar. Acil Durum varlığında çalışanların yapması gereken uygulamaları bu kişilere vermektir. 

DEVAMINI OKU


YANGIN GÜVENLİĞİ

İş yerlerinde ölüm , yaralanma ve maddi hasara sebep olabilecek yangın çıkma olasılığını azaltacak eylemlerdir. 

DEVAMINI OKU