ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİ

1. İşe Giriş Muayenesi,
2. Erken Kontrol Muayenesi
3. Aralıklı Kontrol Muayenesi
4. İşe Dönüş Muayenesi
5. İşten Ayrılma Muayeneleri
6. Geç Muayeneler
7. Ek ve Tamamlayıcı Muayeneler
8. Erken Tanı
9. Yer-İş Değişikliği
10. Çalışma Ortamı Gözetimi


SAĞLIK TARAMASINI KİM YAPAR?

İşyeri hekimleri yetkili kişilerdir.

İşyeri hekimleri; laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırırlar.

İşyeri hekimleri işe giren her işçiye gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler.

İşyeri hekimleri; yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilere laboratuar testleri ve fizyolojik ölçümlerini yaptırırlar.

İşyeri hekimleri, çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri ve gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.

İşyeri hekimleri; hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.