İlkyardım Yönetmeliğine göre (R.G. Tarihi:18.03.2004 R.G. Sayısı:25406) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur. Firmamız tarafından anlaşmalı ve uzman sağlık kuruluşu ile (personel sayısına göre) işyeriniz ortamında en uygun şartlarda bu sertifika eğitimini almanız mümkündür.

Bu eğitim ile her türlü ani hastalık, kaza, yaralanma, afet, zehirlenme, boğulma gibi durumlarda profesyonel yardım gelene kadar tıbbi araç gereç kullanmadan, eldeki mevcut imkanlarla hasta veya yaralıya ilaçsız müdahale edebilecek duruma gelen İLKYARDIMCI yetiştirilmektedir. Eğitim sonundaki sınavda başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı’nca onaylı “İLKYARDIMCI” sertifikası verilecektir.

Temel İlkyardım Eğitimi: (2 gün /16 saat)

 • Genel ilkyardım bilgileri
 • Hasta / yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 • Temel yaşam desteği
 • Kanamalarda ilkyardım
 • Yaralanmalarda ilkyardım
 • Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım
 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım
 • Bilinç bozukluklarında ilkyardım
 • Zehirlenmelerde ilkyardım
 • Hayvan ısırmalarında ilkyardım
 • Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
 • Boğulmalarda ilkyardım
 • Hasta/yaralı taşıma teknikleri