EMK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

blank

EMK OSGB

ACİL DURUM EYLEM PLANI EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASI

ACİL DURUM EYLEM PLANI EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASI

Bu planda amaç, işyerlerinde acil durumlar için planlama yaparak önleme, koruma, tahliye, yangın, doğal afet, deprem, kimyasal tehlikeler ve terör saldırısı gibi Acil Durumlarda yönetimin süratli ve doğru karar almasını sağlayacak verilerin toplanması, çalışma planının oluşturulması, can ve malı koruyacak önlemlerin alınması, hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesidir

  • Acil durum planı; acil durum ekipleri, kullanılan mekânın özellikleri ve acil durumlar dikkate alınarak hazırlanır
  • Acil eylem planı; acil durum ekipleri, acil duruma müdahale ve periyotları kullanılacak ekipmanlarla oluşturulur
  • Çalışma ortamını ve çalışanları etkilemesi olası bütün acil durumlar belirlenir
  • Olası acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı önlemler alınır
  • Acil durumların negatif etkilerinden korunmak için gereken ölçüm ve değerlendirmeler yapılır
  • İşyerinin durumuna göre; koruma, kurtarma, söndürme ve ilkyardım alanında çalışanlara eğitim verilir
  • Acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatların yapılması
  • Acil Durum Planı hazırlanır

Acil Durum Planı

Tasarım ve kuruluş aşamasından başlayarak, işyerindeki tüm acil durum aşamaları belirlenir. Acil durumların negatif etkilerini önleyecek tedbirler alınır. Görev dağılımı yapılır ve acil durum müdahale, tahliye yöntemleri planlanır.

 

Acil Durumların Belirlenmesi

Risk değerlendirme sonuçları, tehlikeli maddeler, patlama, yangın, ilk yardım ve tahliye gerektiren durumlar, doğal afet senaryoları, meydana gelme ve sabotaj ihtimalleri belirlenir.

İşyerinde mümkün ve olası acil durumların zararları önlemek ve etkilerin daha da büyümemesi amacıyla gerekli önlemler alınır.

 

Acil Durum Ekipleri

“Çok Tehlikeli” sınıfa dâhil işyerlerinde 30, “Tehlikeli” sınıfa dâhil işyerlerinde 40 ve “Az Tehlikeli” sınıfa dâhil alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; arama, kurtarma, tahliye, yangınla mücadele ekipleri oluşturulur. Her alanda uygun ekipmana sahip ve özel eğitim almış birer çalışan, destek elemanı olarak görevlendirilir.

Tehlike sınıfına bağlı olarak her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilir.

 

Acil Durum Planı Dokümantasyonu

OSGB tarafından yetkilendirilen İş Güvenliği  uzmanının hazırladığı Acil Durum Eylem Planı yayımlanır.

Hazırlanan Acil durum eylem planında; işyerinin unvanı ve adresi, işverenin ismi; planı hazırlayanın adı, soyadı ve unvanı, planın hazırlanma tarihi ve geçerlilik süresi, belirlenen acil durumlar, alınan önleyici ve kısıtlayıcı tedbirler, acil durum müdahale ve tahliye metotları, işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki yer alır. Acil durum eylem planı belli zaman aralıklarıyla güncellenir.

İşletmenin kullandığı sistem, ekipman, makine ve tüm araç-gereçlerin teknik özelliklerini değerlendiren iş güvenliği uzmanlarımız firmanın faaliyet alanında göre acil durumları ve bu risklerin gerçekleşmesi durumunda işletmenin, çalışanların ve iş sahasının karşı karşıya kalacağı tehlikeleri belirler.

Bu aşamanın ardından acil durumlarda firma içi organizasyonların nasıl yapılandırılacağı, çalışanların hangi alanlarda görevlendirileceği gibi hususlar üzerine çalışma yürüten uzmanlarımız gerekli alanlarda çalışanların eğitimini de bizzat gerçekleştirir.

Acil durumlarda deneyim ve bilgiye dayalı olarak müdahale için gerek teorik gerekse uygulamaya yönelik eğitimlere ihtiyaç duyulduğundan, iş güvenliği ve sağlığı alanında uzmanlaşmış çalışanlarımız çalışanların eğitiminde bilhassa titiz davranmaktadır.

İLETİŞİM

Bize bilgilerinizi göndererek geri dönüş alabilirsiniz.

Diğer Eğitimlerimiz

MESLEKİ İSG EĞİTİMLERİ VE SERTİFİKALANDIRILMASI

3. GÖZ İSG BAĞIMSIZ DENETÇİSİ İŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASI

SEKTÖRLERE GÖRE MEVSİMSEL İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASI

GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASI

TEMEL ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİM VE SERTİFİKALANDIRILMASI

GÜVENLİ İSKELE KURMA VE SÖKME EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASI

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASI

İŞ MAKİNESİ KULLANIMI EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASI

EMK OSGB

Tehlike Sınıfı Listesi

EMK OSGB

İDARİ PARA CEZALARI

Bize bilgilerinizi göndererek geri dönüş alabilirsiniz.

EMK OSGB

ÇALIŞMA SÜRELERİ

EMK OSGB

TEKLİF ALIN

Bize bilgilerinizi göndererek geri dönüş alabilirsiniz.