4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu kanunlara dayanılarak çıkarılan diğer mevzua; tehlikelerin belirlenmesi, tehlikelerin önlenmesi, önlenmesi mümkün olmayanların değerlendirilmesi, risklerin kontrol altına alınması, kısacası işyerlerinde tehlikeleri dikkate alan, riskleri değerlendiren, gerekli önlemleri alan bir iş sağlığı güvenliği yönetim sisteminin oluşturulmasını öngörmektedir. Risk değerlendirmesi çalışmaları, işyerlerindeki fiziki yapı, çalışma koşulları, makine ve tesisat, kullanılan hammaddeler, insan ve organizasyon hatalarından kaynaklanan tehlikeleri dikkate alarak çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlanabilmesi için etkileyebilecek tüm unsurların belirlenerek değerlendirilmesi ve risklerinin kontrol altına alınması esas görevdir. Bu nedenle işyerlerindeki tüm tehlikelerin belirlenmesi ve risklerinin değerlendirilme çalışmaları yapılması gerekmektedir. 

  • Bu çalışmalar yapılırken yapılan işlerin özelliklerine göre gruplandırılması uygun olur
  • Hammadde elde etmek için yürütülen işler.
  • Üretimde ve hizmette proses gereği yürütülen işlemler
  • Üretim ve hizmette kullanılan maddeler
  • Makine ve Donanımlar
  • Çalışanlar, diğer insanlar
  • Organizasyonlar
  • Çevre
  • Etkileşimler

Tespit edilerek kronolojik bir düzen içinde  riskdeğerlendirme kılavuzu hazırlanır. Risk değerlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra , Risk değerlendirme, hiç alınmamış veya eksik olan önlemlerin alınarak, risk seviyesinin düşürülmesi sağlanacaktır. Bundan sonra ülkemizde de işyerlerimiz de risk Değerlendirmesi çalışmalarını tüm gelişmiş ülkeler gibi yaygınlaştırmak temel ilkemiz olmalıdır. Ancak bu saye de , iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek mümkün olacaktır.

SONUÇ
OLASILIKÇOK CİDDİ
5
CİDDİ
4
ORTA
3
HAFİF
2
ÇOK HAFİF
1
ÇOK YÜKSEK
5
YÜKSEK
25
YÜKSEK
20
YÜKSEK
15
ORTA
10
DÜŞÜK
5
YÜKSEK
4
YÜKSEK
20
YÜKSEK
16
ORTA
12
ORTA
8
DÜŞÜK
4
ORTA
3
ORTA
15
ORTA
12
ORTA
9
DÜŞÜK
6
DÜŞÜK
3
KÜÇÜK
2
ORTA
10
ORTA
8
DÜŞÜK
5
DÜŞÜK
4
DÜŞÜK
2
ÇOK KÜÇÜK
2
DÜŞÜK
5
DÜŞÜK
4
DÜŞÜK
3
DÜŞÜK
2
DÜŞÜK
1

SONUÇ – EYLEM MATRİSİ

SONUÇEYLEM
20,25,15,16KABUL EDİLEMEZ RİSK
Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalı
8,9,10,12DİKKATE DEĞER RİSK BU
risklere mümkün olduğunca çabuk müdahale edilmeli
1,2,3,4,5,6KABUL EDİLEBİLİR RİSK
Acil tedbir gerekmeyebilir