EMK Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, çalışanlarınızın sağlık ile ilgili tüm sorunlarını, uzman hekim ve donanımlı teknik kadrosu ile yerinde tedavi ederek, çalışanlarınızın işgücü ve zaman kaybına sebep olmadan, daha düşük maliyetlerle sizlere sunmayı amaçlamaktadır.
İşyeri Hekimi:

1 – İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda
Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimler

2 – İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, iş sağlığı bilim uzmanı hekimler, iş sağlığı bilim doktoru ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl fiilen çalışmış hekimlerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlara,

3 – İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanlarına,
4 – Yurtdışından alınan ve yeterlilikleri Bakanlıkça onaylanmış işyeri hekimliği belgesi       veya eşdeğer belgeye sahip olan hekimlerden sınava katılarak başarılı olanlara,
“İşyeri Hekimi” denir. 

İşyeri hekimi, meslek hastalıklarının, kazalara bağlı aralanmaların ve maluliyetlerin önlenmesi için görev yapar. Ayrıca görev yaptığı işyerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının ve sağlık bilincinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütmekte olup bu görevlerine ilaveten çalışanların periyodik muayeneleri ve poliklinik muayenelerini de yapmaktadır.