Acil Durum planı ; İş yerlerinde önleme,koruma, tahliye , yangınla mücadele , ilk yardım ve benzeri konuları kapsar. Acil Durum varlığında çalışanların yapması gereken uygulamaları bu kişilere vermektir.

ACİL DURUM PLANI BELİRLİ HUSUSLARA YÖNELİK BELİRLENİR !

Risk değerlendirmesi sonuçları

Yangın ve patlama ihtimali

İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar

Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali

Sabotaj ihtimali

ACİL DURUM PLANI AŞAĞIDAKİ HUSUSLARI KAPSAR

a)İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

b) Bulunması halinde diğer hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.

c)Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.

ç) Belirlenen acil durumlar.

d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.

e)Acil durum müdahale ve tahliye prosedürler.

f )Aşağıdaki unsurları içeren işyeri veya bölümlerini gösteren kroki:

1) Acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler

2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.

3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı

4) Görevlendirilen çalışanların ve yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.

5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları