İşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup; 
 

  •     Patlayıcı ortam oluşmasını önleyerek,

  •     Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek,

  •     Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini               azaltacak tedbirler alarak,

  •     İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve                   güvenlik    şartlarına uygunluğunu kontrol ederek,

  •     Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak,Patlama      ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak,          çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından                korunduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır